Regulamente promotii

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„OFERTE LIMITATE”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „OFERTE LIMITATE” (denumita in continuare “Campania”) este: SC PERIDEO INTERNATIONAL SRL (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, BD. IULIU MANIU NR 7, CORP A, BIR. B14-E1, ET.2, SECTOR 5, BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14404/2004, CUI RO16742057.

 1. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Perioada in care se va desfasura campania “OFERTE LIMITATE ” este 25 martie 2019 – 30 aprilie 2019, inclusiv. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.oxette.ro, in limita stocului disponibil.

 1. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa toti utilizatorii, care plaseaza o comanda in perioada 25 Martie 2019– 30 Aprilie 2019, inclusiv. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data participarii la Campanie.

Produsele incluse in campanie se regasesc in sectiunea Oferte Limitate pe website-ul www.oxette.ro, aceste produse fiind semnalizate cu eticheta “Sale”, pret vechi taiat si pret nou calculat.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Clientii ce vor comanda produse marca Oxette/Loisir in perioada Campaniei pe siteul www.oxette.ro regasite in sectiunea Oferte Limitate semnalizate cu eticheta “Sale” si cu reducere aferenta de “-30%”, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -30%;

Aceasta promotie nu se cumuleaza cu alte promotii existente in magazinul online www.oxette.ro la momentul achizitiei sau cu alte privilegii acordate de catre SC PERIDEO INTERNAŢIONAL SRL, anterior acestei acţiuni.

 REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei “OFERTE LIMITATE”, este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe site-ul www.oxette.ro , dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului.

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei “OFERTE LIMITATE”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.oxette.ro.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei “OFERTE LIMITATE”. Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: info.oxette@oxette.ro sau
 • Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Bd.Iuliu Maniu nr.7, corp A, bir. B14-E1, et.2, Bucuresti, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

 1. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incident. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bd.Iuliu Maniu nr.7, corp A, bir. B14-E1, et.2, Bucuresti sau pe website-ul www.oxette.ro.

SC PERIDEO INTERNATIONAL SRL

Prin Director General

Popescu Alexandra-Maria

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„OFERTE SPECIALE”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „OFERTE SPECIALE” (denumita in continuare “Campania”) este: SC PERIDEO INTERNATIONAL SRL (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, BD. IULIU MANIU NR 7, CORP A, BIR. B14-E1, ET.2, SECTOR 5, BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14404/2004, CUI RO16742057.

 1. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Perioada in care se va desfasura campania “OFERTE SPECIALE ” este 01.04. 2019 – 31.05.2019, inclusiv. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.oxette.ro, in limita stocului disponibil.

 1. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa toti utilizatorii, care plaseaza o comanda in perioada 01 Ianuarie 2019– 31 martie 2019, inclusiv. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data participarii la Campanie.

Produsele incluse in campanie se regasesc in sectiunea Oferte speciale pe website-ul www.oxette.ro,, aceste produse fiind semnalizate cu eticheta “Sale”, pret vechi taiat si pret nou calculat.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Clientii ce vor comanda produse marca Oxette/Loisir in perioada Campaniei pe siteul www.oxette.ro regasite in sectiunea Oferte Speciale semnalizate cu eticheta “Sale” si cu reducere aferenta de “-35%”,‘’-40%” sau “-50%”, pret vechi taiat si pret nou calculat, vor beneficia de urmatoarele promotii:

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -35%;

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -40%;

Pretul final al produsului se va calcula conform: Pret final= Pret de referinta -50%;

 

Aceasta promotie nu se cumuleaza cu alte promotii existente in magazinul online www.oxette.ro la momentul achizitiei sau cu alte privilegii acordate de catre SC PERIDEO INTERNAŢIONAL SRL, anterior acestei acţiuni.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei “OFERTE SPECIALE”, este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe site-ul www.oxette.ro, dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului.

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei “OFERTE SPECIALE”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.oxette.ro.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la această Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul organizării și desfășurării Campaniei “OFERTE SPECIALE”. Participantul la Campanie în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și autorităților abilitate prin lege să le primească.

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: info.oxette@oxette.ro sau
 • Transmiterea solicitării prin curier / poștă, la adresa Bd.Iuliu Maniu nr.7, corp A, bir. B14-E1, et.2, Bucuresti, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

 1. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incident. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bd.Iuliu Maniu nr.7, corp A, bir. B14-E1, et.2, Bucuresti sau pe website-ul www.oxette.ro.

SC PERIDEO INTERNATIONAL SRL

Prin Director General

Popescu Alexandra-Maria

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„VODAFONE MYSTERY BOX”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „VODAFONE MYSTERY BOX” (denumita in continuare “Campania”) este: SC PERIDEO INTERNATIONAL SRL (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, BD. IULIU MANIU NR 7, CORP A, BIR. B14-E1, ET.2, SECTOR 5, BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14404/2004, CUI RO16742057.

 1. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Perioada in care se va desfasura campania “VODAFONE MYSTERY BOX ” este 15 aprilie 2019 – 31 iulie 2019, inclusiv. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.oxette.ro, in limita stocului disponibil.

 1. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

La aceasta Campanie pot participa toti utilizatorii, care plaseaza o comanda in perioada 15 aprilie 2019 – 31 iulie 2019, inclusiv. Campania se adreseaza utilizatorilor ce au varsta de 18 ani implinita la data participarii la Campanie.

In cadrul concursului Vodafone, Oxette pune in joc doua tipuri de premii instant, sau 1000 de premii de colectie. Premiile instant constau in:

Vouchere de 30% discount, valabile la gama de ceasuri, coliere sau cercei, cu valabilitate pana la 31 iulie, utilizabil online, in cosul de cumparaturi, sectiunea cod cupon. Acestea nu se cumuleaza cu alte promotii sau oferte disponibile la momentul achizitiei.

Vouchere de 50 ron reducere la orice achizitie, plus un breloc cadou, cu valabilitate pana la 31 iulie, utilizabil online, in cosul de cumparaturi, sectiunea cod cupon. Acesta se cumuleaza si cu alte promotii existente la momentul achizitiei.

Premiul de colectie este un voucher de 100 eur (475 lei), valabil exclusiv pentru produsele din pagina dedicata https://www.oxette.ro/product-category/vodafone, pana la 31 iulie 2019. Aceste vouchere au coduri unice diferite, utilizabile exclusiv pentru produsele din pagina dedicata, in limita stocului disponibil. Acestea se aplica la introducerea codului unic in cosul de cumparaturi, sectiunea cod cupon. Voucherele se cumuleaza cu alte promotii existente la momentul achizitiei.

Codurile voucherelor vor fi distribuite castigatorilor prin aplica myvodafone.

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Orice client, concurent in cadrul concursul Vodafone, ce a castigat un voucher de -30% discount cu codul unic valabil pentru gama de coliere, cercei si ceasuri Oxette/Loisir beneficiaza de promotie dupa cum urmeaza:

Valoarea finala a achizitiei se va calcula conform: Valoare finala= Valoare de referinta -30%.

Voucherul se aplica la introducerea codului in cosul de cumparaturi, exclusiv pentru produsele din gama coliere, cerceri si ceasuri Oxette/Loisir. Acesta nu se cumuleaza cu alte oferte existente in magazinul online.

Orice client, concurent in cadrul concursul Vodafone, ce a castigat un voucher de 50 lei discount cu cod unic, beneficiaza de promotie dupa cum urmeaza, si se va acorda cadou un breloc cu codul 13X12-00157, in valoare de 90 lei.

Valoarea finala a achizitiei se va calcula conform: Valoare finala= Valoare de referinta -50 LEI. Brelocul cadou va fi afisat automat in cosul de cumparaturi cu un discount de 100%.

Voucherul se aplica la introducerea codului in cosul de cumparaturi, inclusiv pentru produsele aflate in alte promotii sau oferte. In cazul unui retur, valoarea acestuia nu va fi rambursata.

Orice client, concurent in cadrul concursul Vodafone, ce a castigat un voucher de 100 eur (475 lei) cu cod unic valabil exclusiv pentru produsele din pagina dedicata https://www.oxette.ro/product-category/vodafone, beneficiaza de promotie dupa cum urmeaza:

Valoarea finala a achizitiei se va calcula conform: Valoare finala= Valoare de referinta –475 LEI

Voucherul se aplica la introducerea codului in cosul de cumparaturi strict pentru produsele din pagina dedicata. Voucherul poate fi folosit la o singura achizitie, iar in cazul unui retur, valoarea acestuia nu va fi rambursata. Produsele comandate in baza voucherului de 100 euro (475 lei) pot fi inlocuite doar cu produse ce fac parte din campania Vodafone, din pagina dedicata https://www.oxette.ro/product-category/vodafone.

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei “VODAFONE MYSTERY BOX”, este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe site-ul www.oxette.ro , dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului.

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea campaniei “VODAFONE MYSTERY BOX”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.

Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.oxette.ro.

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “VODAFONE MYSTERY BOX”. Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin

 • Transmiterea unui e-mail la adresa: info.oxette@oxette.ro sau
 • Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Bd.Iuliu Maniu nr.7, corp A, bir. B14-E1, et.2, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
 1. LITIGII

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la incident. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul Regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bd.Iuliu Maniu nr.7, corp A, bir. B14-E1, et.2, Bucuresti sau pe website-ul www.oxette.ro.

SC PERIDEO INTERNATIONAL SRL

Prin Director General

Popescu Alexandra-Maria

X